Slávnostné odovzdávanie zrekonštruovanej budovy, ktorá patrí k najvýznamnejším objektom so secesnými prvkami na fasáde budovy v Žiline.

Hudobný hostia: Karolína Valentovičová, Klára Valentovičová, Michal Kovačech. Moderuje Michaela Pastorková.

25. októbra 2023