Tradičný veľkonočný koncert ŠKO prináša vždy zaujímavé vokálno-inštrumentálne dielo, ktoré umocní atmosféru Veľkej noci a prinesie silný umelecký zážitok. Tentokrát odznie ako príspevok k Roku českej hudby Dvořákova Omša D dur, v ktorej po prvýkrát vystúpi v Žiline celosvetovo renomovaný Český filharmonicky zbor Brno. Pod taktovkou šéfdirigenta ŠKO Františka Macka vystúpi aj obľúbená domáca sólistka – 1. klarinetistka ŠKO Bibiána Bieniková, ktorá prednesie slávny klarinetový koncert W. A. Mozarta.

viac info.): https://skozilina.sk/podujatie/velkonocny-koncert/

2. apríla 2024