Vesmírny teleskop Jamesa Webba bol vypustený do vesmíru pred viac ako štyri a pol mesiacom. Po dosiahnutí svojho cieľa,
tím začal zosúlaďovať všetky svoje prístroje. Teraz však NASA zverejnila nové obrázky , ktoré ukazujú plnú potenciálnu kvalitu
fotografií možnú s Jamesom Webbom. NASA porovnáva snímky zachytené prístrojom MIRI Jamesa Webba
a oveľa staršou kamerou IRAC vesmírneho teleskopu Spitzer. Rozdiel medzi týmito dvoma obrázkami je obrovský.
Na jednej strane sme už vedeli, že kvalita fotografií Jamesa Webba sa bude líšiť od všetkého, k čomu sme kedy mali prístup.

12. mája 2022