Počas celého dňa a noci odstraňovali spadnuté stromy, zasahovali pri dopravných nehodách zapríčinených zlou poveternostnou situáciou. Najviac zásahov (26) uskutočnili na území hlavného mesta a jeho okolia. Príslušníci dobrovoľných hasičských zborov pomáhali v 42 zásahoch na území kraja.

25. decembra 2023