Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlasuje pátranie po hľadanom mužovi:
Mikuláš LÁZOK, 33-ročný , trvale bytom Čadca.
Na menovaného vydal Okresný súd v Žiline príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, vo veci trestného činu sprenevera. Hľadaný sa úmyselne skrýva, aby sa vyhol nástupu do výkonu trestu odňatia slobody.

Akékoľvek informácie k hľadanému mužovi je potrebné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke PZ.
Aktuálne informácie zo Žilinského kraja nájdete na Facebooku „Polícia SR – Žilinský kraj“, alebo priamo na adrese www.facebook.com/KRPZZA.

19. apríla 2024