V sobotu (22. apríla)  bola v katastrálnom území mesta Ružomberok, obce Rabčice (okres Námestovo) a v meste Turčianske Teplice (m.č. Turčiansky Michal)  nájdená munícia z druhej svetovej vojny. Ihneď na miesta nálezov  bol vyslaný  pyrotechnik Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý nájdenú muníciu zaistil k dodatočnej likvidácii.

Do príchodu pyrotechnika miesta nálezov zabezpečovala policajná hliadka.

Polícia upozorňuje občanov: ak pri prechádzke v lese alebo obrábaní poľa, či inej činnosti nájdete muníciu, rozhodne s ňou nemanipulujte, nevyberajte ju a nenoste na policajné oddelenie. Miesto nálezu čímkoľvek označte a bezodkladne kontaktujte políciu na bezplatnej linke 158. Polícia preverí či sa jedna o muníciu a rozhodne o ďalšom postupe a spôsobe zlikvidovania munície.

Upozorňujeme občanov na nebezpečenstvo hroziace pri neodbornej manipulácii s nájdenou muníciou. Takáto munícia je aj napriek veku zvyčajne plne funkčná a nesprávna manipulácia by mohla mať fatálne následky.

24. apríla 2023