Je to odklepnuté.

Sociálna poisťovna oznámila, úpravu odvodov od 1. 1. 2021. Zvýšenie odvodov sa týka živnostníkov, ostatných samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb.

Od 1. januára 2021 je minimálne poistné pre povinne poistenú osobu SZČO zvýšené na 180,99 eur. Ide tak o zvýšenie o 13,10 eur! Minimálny vymeriavací základ sa zvyšuje zo súčasných 506,50 eura na 546 eur. Maximálny vymeriavací základ, ktorý momentálne predstavuje sumu 7 091 eur bude zvýšený na 7 644 eur.

Aj zdravotná poisťovňa od nového roka zvyšuje mesačné odvody z terajších 70,91 eura na 76,44 eur. V prípade, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím, suma sa zo súčasných 38,22 eur dostane na 35,45 eura.