Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky informuje o nových pravidlách, ktoré sú povinní dodržiavať pendleri pri príchode domov. Pri vstupe na územie SR je potrebné preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19, ten nesmie byť starší ako 14 dní.

Povinnosť sa vzťahuje na osoby staršie ako 7 rokov, ktoré pravidelne prekračujú hranice. Táto povinnosť sa vzťahuje tiež na občanov SR žijúcich v prihraničných oblastiach susedných štátov (teda do 30 km).

Ide o prekračovanie hraníc za účelom:

  • výkonu zamestnania alebo iného obdobného pracovného vzťahu
  • štúdia
  • poskytovania neodkladnej starostlivosti o blízku osobu a
  • na ďalšie osoby, ktoré majú výnimku z izolácie a testovania po vstupe na naše územie

Pri kontrole sa uznávajú len antigénové testy zo Slovenska

V prípade antigénového testu sa osoby musia preukázať certifikátom vydaným Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky alebo potvrdením vydaným mobilným odberovým miestom, alebo odberným miestom v zariadení sociálnych služieb na tlačive uvedenom v prílohe vyhlášky ÚVZ.

Polícia Slovenskej republiky akceptuje aj PCR testy vykonané v zahraničí. Rovnako je možné sa preukázať aj potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. Mobilné odberové miesta na hraniciach nie sú k dispozícii.

Registrácia do karantény

Ten, kto nemá potrebné testy alebo potvrdenia, sa môže preukázať registráciou na stránke www.korona.gov.sk/ehranica. V tomto prípade musí zotrvať v izolácii do doručenia výsledku testu.

Prekročenie hraníc „na otočku“

Občania, ktorí chcú prekročiť hranicu tzv. na otočku, musia byť schopní preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín.