Dňa 27.01.2023 bola príslušníkmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku vykonaná preventívna akcia vo vybraných reštauračných zariadeniach a vopred vytipovaných miestach, kde sa zdržiava mládež v okrese Ružomberok. Bolo skontrolovaných 25 mladistvých osôb, pričom sa zistil alkohol u jednej z nich. Priestupok bude oznámený na obec v mieste trvalého bydliska na ďalšie konanie.  Počas akcie bol použitý aj služobný pes, ktorý je vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. Tento označil  osobu ako aj miesta na ich prítomnosť. Boli zaistené nielen veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, ale aj zelená sušená rastlina, ktorá bude zaslaná na expertízne skúmanie. 

Vyšetrovateľ v súvislosti s uvedeným, začal trestné stíhanie pre zločin nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi.

Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

2. februára 2023