Záverečná konferencia k projektu

PRELAĎME NA NOVÚ VLNU – DOM UMENIA FATRA. 26. 10. 2023