Entomológovia sú vo vytržení!

Prvý krát pozorovaný motýľ, veľký ako tanier.

X