Zápis do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 1. do 3. apríla. Platí pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku Každá základná škola si pri zápise dieťaťa vyžiada od rodiča alebo zákonného zástupcu základné identifikačné údaje dieťaťa - meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko, ako aj základné údaje o rodičoch, resp. iných zákonných zástupcoch - meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko. Pre presnosť údajov je potrebné, aby mali rodičia so sebou aj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

zapis do skoly