Žilina  Pátranie po totožnosti neznámych osôb

Obvodné oddelenie Policajného zboru Žilina-východ vykonáva vyšetrovanie vo veci prečinu krádeže. Koncom minulého roka malo dôjsť v žilinskom obchodnom dome k odcudzeniu tovaru v hodnote viac ako 736.-€.

Polícia v súvislosti s uvedeným prípadom žiada širokú verejnosť o pomoc pri stotožnení troch neznámych osôb, ktoré boli zachytené kamerovým systémom. Ich svedectvo je dôležité a môže prispieť k objasneniu skutku. (fotografie vyhotovené z kamerového systému sa nachádzajú v prílohe tlačovej správy)

Polícia žiada občanov, aby akékoľvek informácie k totožnosti neznámych osôb oznámili na najbližší útvar Policajného zboru, alebo na bezplatnú telefónnu linku 158.

Kradez Zilina 00 Kradez Zilina 01 Kradez Zilina 02

Kradez Zilina 03

Kradez Zilina 04

Kradez Zilina 05

Kradez Zilina 06