So zármutkom oznamujeme, že v sobotu 7. decembra 2019 zomrel v Žiline vo veku nedožitých 85 rokov zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina, uznávaný husľový pedagóg, dirigent, aranžér, držiteľ mnohých ocenení a organizátor hudobného života Bohumil Urban.
Za 45 rokov pedagogickej práce absolvovalo v triede Bohumila Urbana 58 huslistov, z mnohých sa stali výrazné osobnosti pôsobiace v rôznych oblastiach hudobného života na Slovensku i v zahraničí, medzi nimi sú i významní husľoví virtuózi Jindřich Pazdera a Dalibor Karvay, taktiež aj dlhoročný koncertný majster ŠKO Žilina František Figura a známy huslista Stanislav Palúch.

Posledná rozlúčka zo zosnulým sa bude konať v piatok 13. 12. 2019 o 12.00 hod. na Starom cintoríne v Žiline.

Urban SKO Dirigent